STT Tên file Tiền/1 Download Số lần download Download
1 Bài tổng hợp về mặt phẳng - Thầy Lưu Trọng Đại 0 VNĐ 728
2 Bài tổng hợp về đường thẳng - Thầy Lưu Trọng Đại 0 VNĐ 621
3 Bài tổng hợp về mặt cầu - Thầy Lưu Trọng Đại 0 VNĐ 609
4 Phương pháp tích phân từng phần - Thầy Lưu Trọng Đại 0 VNĐ 664
5 Hệ phương trình, bất phương trình loga mũ - Thầy Lưu Trọng Đại 0 VNĐ 702
6 Các lý thuyết cơ bản về tích phân - Thầy Lưu Trọng Đại 0 VNĐ 665


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

" frameborder="0" allowfullscreen>

Fanpage Luyện thi Hải Phòng