Khối : Môn : Giáo viên :
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
12 + 13 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Học từ Số phức) Thứ Ba(17/3) Phòng B4
12 + 13 SỬ Cô Phạm Thị Đồi Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 (Cấp tốc) Thứ Ba(17/3) Phòng B2
12 + 13 ĐỊA Cô Nguyễn Mai Vân Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Cấp tốc) Thứ Tư(18/3) Phòng B4
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 7: 17h00 - 19h00 (Luyện đề) Thứ 7(7/3) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 5: 14h00 - 17h00 (Lớp cấp tốc dành cho học sinh lớp 13) Thứ Năm(19/3) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Năm(9/10) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(7/10) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4: 17h00 - 19h00 (Luyện đề) Thứ Tư(11/3) Phòng B3
12 + 13 ĐỊA Cô Ngô Kiều Anh Thứ 2 + 6: 17h30 - 19h00 (Cấp tốc) Thứ Hai(16/3) Phòng B5
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Học từ lượng tử ánh sáng) Thứ Hai(16/3) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Học từ sóng ánh sáng) Thứ Ba(17/3) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (học từ lượng tử ánh sáng) Thứ Tư(18/3) Phòng A1
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 3 + 7: 17h30 - 19h00 (Học từ lượng tử ánh sáng) Thứ Ba(17/3) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 4: 17h30 - 19h00 (Học Giao thoa ánh sáng - Hai nguồn lệch pha) Thứ Tư(18/3) Phòng A3
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 7: 14h00 - 17h00 (Học hữu cơ từ đầu) Thứ 7(14/3) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3: 14h00 - 17h00 (Học vô cơ từ đầu) Thứ Ba(17/3) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Học từ bài Sắt) Thứ Ba(17/3) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Học từ bài Sắt) Thứ Hai(16/3) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Học từ bài Sắt) Thứ Tư(18/3) Phòng B1
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 7: 17h30 - 21h00 (Luyện đề) Thứ 7(14/3) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 4: 17h30 (Luyện đề) Thứ Tư(18/3) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Cấp tốc) Thứ Hai(16/3) Phòng B2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(6/10) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Luyện đề) Thứ Hai(16/3) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Luyện đề) Thứ Ba(17/3) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Luyện đề) Thứ Tư(18/3) Phòng A2
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Truy cập: Free Web Counter
  • Online :1