Khối : Môn : Giáo viên :
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
12 + 13 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Luyện đề) Thứ Ba(6/1) Phòng B4
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh CN: 17h30 - 19h00 Chủ Nhật(9/11) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 7: 17h00 - 19h00 (Luyện đề) Thứ 7(10/1) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh CN: 7h30 - 10h30 Chủ Nhật(4/1) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(10/11) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Hai(10/11) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(7/10) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 19h30 Thứ Ba(7/10) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4: 17h00 - 19h00 (Luyện đề) Thứ Tư(7/1) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4 + 7: 19h30 Thứ Tư(12/11) Phòng B3
12 + 13 SỬ Cô Vũ Thị Hằng CN: 17h30 (Bổ sung) Chủ Nhật(4/1) Phòng B5
12 + 13 ĐỊA Cô Ngô Kiều Anh CN: 7h30 - 10h30 (Bổ sung) Chủ Nhật(4/1) Phòng B4
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3 + 6: 19h30 (Học mạch dao động LC) Thứ Ba(6/1) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 2 + 5: 19h30 (Học sóng cơ) Thứ Hai(5/1) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công CN: 14h00 - 17h00 (Luyện đề) Chủ Nhật(11/1) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 4 + 7: 19h30 (Học dòng điện xoay chiều) Thứ Tư(7/1) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Học dòng điện xoay chiều) Thứ Hai(5/1) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Học mạch dao động LC) Thứ Ba(6/1) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Học dòng điện xoay chiều) Thứ Tư(7/1) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công CN: 7h30 - 10h30 (Học dòng điện xoay chiều) Chủ Nhật(4/1) Phòng A1
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 3 + 7: 17h30 - 19h00 (Học máy điện 1 pha, 3 pha, biến áp) Thứ Ba(6/1) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 3 + 6: 19h30 (Học máy điện 1 pha, 3 pha, biến áp) Thứ Ba(6/1) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 4 + 7: 19h30 (Học máy điện 1 pha, 3 pha, biến áp) Thứ Tư(7/1) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 2 + 5: 19h30 (Học cực trị và biến thiên P, I, U) Thứ Năm(8/1) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 4 + CN: 17h30 - 19h00 (Học cực trị và biến thiên P, I, U) Thứ Tư(7/1) Phòng A3
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 14h00 - 17h00 (Học kim loại kiềm) Chủ Nhật(9/11) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 7h30 - 10h30 (Học kim loại kiềm) Chủ Nhật(9/11) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Học kim loại kiềm) Thứ Ba(7/10) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4 + 7: 19h30 (Học kim loại kiềm) Thứ Tư(7/1) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Học kim loại kiềm) Thứ Hai(6/10) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 19h30 (Học kim loại kiềm) Thứ Hai(5/1) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3 + 6: 19h30 (Học kim loại kiềm) Thứ Ba(6/1) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Học kim loại kiềm) Thứ 7(4/10) Phòng B1
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 17h30 Chủ Nhật(12/10) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(13/10) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Hai(13/10) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 7h30 - 10h30 Chủ Nhật(12/10) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(12/10) Phòng B2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(4/1) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 4 + 7: 19h30 (Lớp bổ sung) Thứ Tư(31/12) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(6/10) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 6: 19h30 Thứ Sáu(10/10) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung CN: 7h30 - 10h30 Chủ Nhật(4/1) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Bổ sung) Thứ Năm(8/1) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Bổ sung) Thứ Ba(6/1) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Bổ sung) Thứ Tư(7/1) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4 + 7: 19h30 (Bỏ sung) Thứ Tư(7/1) Phòng B4
11 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(9/11) Phòng B3
11 Thầy Nguyễn Hữu Nam CN: 14h00 - 17h00 (Học lực Lorenxơ) Chủ Nhật(11/1) Phòng A3
11 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 17h30 - 19h00 (Học hữu cơ) Chủ Nhật(4/1) Phòng B1
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Truy cập: Free Web Counter
  • Online :1