Khối : Môn : Giáo viên :
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
12 + 13 ĐỊA Cô Nguyễn Mai Vân Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Đang học ở những bài đầu) Thứ Hai(24/8) Phòng A3
12 + 13 ĐỊA Cô Nguyễn Mai Vân Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(15/9) Phòng A3
12 + 13 TOÁN Thầy Chu Minh Thành CN: 14h00 - 17h00 (Các câu hỏi phụ và khảo sát hàm số) Chủ Nhật(23/8) Phòng A2
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4+7: 17h30 - 19h00 (Đang học Ứng dụng đạo hàm) Thứ 7(22/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(14/9) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 19h30 (Đang học Ứng dụng đạo hàm) Thứ Năm(6/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(15/9) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 19h30 Thứ Ba(15/9) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4 + 7: 19h30 (Đang học Ứng dụng đạo hàm) Thứ Tư(5/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh CN: 14h00 - 17h00 (Đang học Ứng dụng đạo hàm) Chủ Nhật(2/8) Phòng B3
12 + 13 SỬ Cô Vũ Thị Hằng CN: 17h30 - 21h00 Chủ Nhật(13/9) Phòng B5
12 + 13 ĐỊA Cô Ngô Kiều Anh Thứ 4 + 7: 19h30 Thứ Tư(16/9) Phòng B5
12 + 13 ĐỊA Cô Ngô Kiều Anh CN: 8h00 - 11h00 (Đang học ở những bài đầu) Chủ Nhật(23/8) Phòng B5
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3 + 6: 19h30 Thứ Ba(15/9) Phòng A1
12 + 13 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 2 + 5: 19h30 (Đang học Cắt và ghép lò xo) Thứ Hai(14/9) Phòng B5
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Hai(14/9) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 4 + 7: 19h30 Thứ Tư(16/9) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(15/9) Phòng A1
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam CN: 8h00 - 11h00 (Bắt đầu học Sóng cơ học) Chủ Nhật(9/8) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 2 + 5: 19h30 (Cắt ghép lò xo & Con lắc đơn) Thứ Năm(6/8) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 3 + 6: 19h30 (Cắt ghép lò xo & Con lắc đơn) Thứ Sáu(7/8) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Cắt ghép lò xo & Con lắc đơn) Thứ Tư(5/8) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam CN: 14h00 - 17h00 (Bắt đầu học Sóng cơ học) Chủ Nhật(9/8) Phòng A3
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 17h30 - 19h00 (Đang học Este) Chủ Nhật(9/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 8h00 - 11h00 Chủ Nhật(13/9) Phòng B1
12 + 13 HÓA Cô Trần Thị Thanh Hương Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Chủ Nhật(13/9) Phòng B5
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(15/9) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4 + 7: 19h30 (Đang học Este) Thứ 7(8/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(14/9) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 19h30 (Đang học Este) Thứ Năm(6/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3 + 6: 19h30 (Đang học Este) Thứ Sáu(7/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(16/9) Phòng B1
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 17h30 - 21h00 Chủ Nhật(13/9) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 4 + 7: 19h30 Thứ Tư(16/9) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(14/9) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 2 + 5: 19h30 (Bài mở đầu) Thứ Năm(6/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 8h00 - 11h00 (Đang học Hoạt động của Gen) Chủ Nhật(9/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 14h00 - 17h00 (Đang học Phiên mã & dịch mã) Chủ Nhật(23/8) Phòng B2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết CN: 8h00 - 11h00 Chủ Nhật(13/9) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(23/9) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 4 + 7: 19h30 (Đang học ở những bài đầu) Thứ 7(22/8) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 3 + 6: 19h30 (Đang học ở những bài đầu) Thứ Ba(11/8) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Đang học ở những bài đầu) Thứ Năm(6/8) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Hai(14/9) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa CN: 17h30 - 21h00 Chủ Nhật(13/9) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(13/9) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(14/9) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Hai(14/9) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đang học ở những bài đầu) Thứ Sáu(7/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3 + 6: 19h30 Thứ Ba(15/9) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Đang học ở những bài đầu) Thứ Tư(5/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4 + 7: 19h30 (Đang học ở những bài đầu) Thứ Tư(5/8) Phòng B4
11 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh CN: 17h30 - 21h00 Chủ Nhật(13/9) Phòng B3
11 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh CN: 8h00 - 11h00 (Đang học Đại số tổ hợp) Chủ Nhật(9/8) Phòng B3
11 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đang học chuyên đề ghép tụ điện đã tích điện) Thứ Ba(4/8) Phòng A2
11 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Đang học Công của lực điện trường) Thứ Tư(16/9) Phòng B2
11 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 4 + 7: 19h30 (Đang học phần Tụ điện) Thứ Tư(5/8) Phòng A3
11 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 14h00 - 15h30 (Đang học phần Điện ly) Chủ Nhật(16/8) Phòng B1
11 HÓA Cô Trần Thị Thanh Hương Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(14/9) Phòng B5
10 TOÁN Thầy Chu Minh Thành CN: 7h30 - 10h30 Chủ Nhật(13/9) Phòng A1
10 Thầy Nguyễn Văn Nghị CN: 8h00 - 11h00 (Học Rơi tự do) Chủ Nhật(13/9) Phòng B4
10 Thầy Nguyễn Hữu Nam CN: 17h30 - 21h00 Chủ Nhật(13/9) Phòng A3
10 HÓA Cô Trần Thị Thanh Hương Thứ 4: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(16/9) Phòng B5
10 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 15h30 - 17h00 Chủ Nhật(13/9) Phòng B1
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

Facebook Luyện thi Hải Phòng