Khối : Môn : Giáo viên :
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
12 + 13 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Bổ sung) Thứ Ba(11/11) Phòng B4
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh CN: 17h30 (Học Nguyên hàm - Tích phân) Chủ Nhật(9/11) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Học từ mũ loga - mặt phẳng Oxy) Thứ Hai(10/11) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 19h30 (Học từ mũ loga - mặt phẳng Oxy) Thứ Hai(10/11) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(7/10) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 19h30 Thứ Ba(7/10) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4 + 7: 19h30 (Học từ mũ loga - mặt phẳng Oxy) Thứ Tư(12/11) Phòng B3
12 + 13 SỬ Cô Vũ Thị Hằng CN: 17h30 (Bổ sung) Chủ Nhật(9/11) Phòng B5
12 + 13 ĐỊA Cô Ngô Kiều Anh CN: 7h30 - 10h30 (Bổ sung) Chủ Nhật(9/11) Phòng B4
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3 + 6: 19h30 (Bắt đầu học Sóng cơ học) Thứ Ba(11/11) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 2 + 5: 19h30 (Lớp mới học từ bài 1) Thứ Năm(13/11) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 4 + 7: 19h30 (Bắt đầu học Sóng điện từ) Thứ 7(15/11) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Bắt đầu học Sóng điện từ) Thứ Năm(13/11) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Bắt đầu học Sóng cơ) Thứ Ba(11/11) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Bắt đầu học Sóng điện từ) Thứ 7(15/11) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công CN: 7h30 - 10h30 (Bắt đầu học Sóng điện từ) Chủ Nhật(9/11) Phòng A1
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 3 + 7: 17h30 - 19h00 (Bắt đầu học điện xoay chiều R, L, C Thứ Ba(11/11) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 3 + 6: 19h30 (Bắt đâu học điện xoay chiều R, L, C Thứ Ba(11/11) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 4 + 7: 19h30 (Bắt đầu học điện xoay chiều R, L, C) Thứ Tư(12/11) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 2 + 5: 19h30 (Bắt đầu học mạch LC) Thứ Hai(10/11) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 4 + CN: 17h30 - 19h00 (Bắt đầu học mạch LC) Thứ Tư(12/11) Phòng A3
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 14h00 - 17h00 (Bắt đầu học Vô cơ) Chủ Nhật(9/11) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 7h30 - 10h30 (Bắt đầu học Vô cơ) Chủ Nhật(9/11) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(7/10) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4 + 7: 19h30 (Bắt đầu học Vô cơ) Thứ Tư(12/11) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(6/10) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 19h30 (Bắt đầu học Vô cơ) Thứ Hai(10/11) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3 + 6: 19h30 (Bắt đầu học Vô cơ) Thứ Ba(11/11) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ 7(4/10) Phòng B1
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 4 + 7: 19h30(Bài mở đầu bài tập sinh học phân tử) Thứ 7(15/11) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 17h30 Chủ Nhật(12/10) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Bài mở đầu bài tập sinh học phân tử) Thứ Ba(11/11) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Bài mở đầu bài tập sinh học phân tử) Thứ 7(15/11) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(13/10) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Hai(13/10) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 7h30 - 10h30 Chủ Nhật(12/10) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(12/10) Phòng B2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(9/11) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 4 + 7: 19h30 (Lớp bổ sung) Thứ Tư(12/11) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(6/10) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 6: 19h30 Thứ Sáu(10/10) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung CN: 7h30 - 10h30 Chủ Nhật(7/9) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Bổ sung) Thứ Hai(10/11) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Bổ sung) Thứ Ba(11/11) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Bổ sung) Thứ Tư(12/11) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4 + 7: 19h30 (Bỏ sung) Thứ Tư(12/11) Phòng B4
11 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(9/11) Phòng B3
11 Thầy Nguyễn Hữu Nam CN: 14h00 - 17h00 (Bắt đầu học dòng điện trong chất điện phân) Chủ Nhật(9/11) Phòng A3
11 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 17h30 - 19h00 (Bổ sung) Chủ Nhật(9/11) Phòng B1
11 HÓA Thầy Nguyễn Xuân Trung CN: 7h30 - 10h30 Chủ Nhật(16/11) Phòng B5
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Truy cập: Free Web Counter
  • Online :1