Khối : Môn : Giáo viên :
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
12 + 13 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Cấp tốc) Thứ Sáu(8/5) Phòng B4
12 + 13 ĐỊA Cô Nguyễn Mai Vân Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Cấp tốc) Thứ 7(9/5) Phòng A2
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 7: 17h00 - 19h00 (Luyện đề) Thứ 7(7/3) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 5: 14h00 - 17h00 (Lớp cấp tốc dành cho học sinh lớp 13) Thứ Năm(19/3) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3: 14h00 - 17h00 (Luyện đề) Thứ Ba(19/5) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 7: 14h00 - 17h00 (Luyện đề) Thứ 7(23/5) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 + Thứ 4: 14h00 Thứ Hai(18/5) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 + Thứ 2: 14h00 Thứ Ba(19/5) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4: 17h00 - 19h00 (Luyện đề) Thứ Tư(11/3) Phòng B3
12 + 13 ĐỊA Cô Ngô Kiều Anh Thứ 2: 17h30 - 19h00 (Cấp tốc) Thứ Hai(11/5) Phòng B5
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3 +5 + 7: 7h30 - 9h00 (Cấp tốc) Thứ Năm(7/5) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 + Thứ 2: 14h00 - 17h00 Thứ Năm(7/5) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 + Thứ 2: 14h00 - 17h00 Thứ Sáu(8/5) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 + Thứ 6: 14h00 - 17h00 Thứ 7(9/5) Phòng A1
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 3: 15h30 + Thứ 7: 17h30 + Thứ 5: 14h00 (Ôn lại các chuyên đề và làm đề) Thứ 7(9/5) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 4: 17h30 - 19h00 + Thứ 6: 14h00 - 17h00 (Ôn lại các chuyên đề và làm đề) Thứ 7(9/5) Phòng A3
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 5: 14h00 - 17h00 (Luyện đề) Thứ Năm(7/5) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 7: 14h00 - 17h00 (Học hữu cơ và vô cơ) Thứ 7(9/5) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3: 14h00 - 17h00 (Luyện đề) Thứ Ba(12/5) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Học từ bài Sắt) Thứ Ba(17/3) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Học từ bài Sắt) Thứ Hai(16/3) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Học từ bài Sắt) Thứ Tư(18/3) Phòng B1
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 7: 14h00 - 17h00 (Cấp tốc) Thứ 7(16/5) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 3 + 5 + 7: 7h30 - 9h00 (Cấp tốc) Thứ 7(16/5) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 + Thứ 4: 14h00 - 17h00 Thứ Năm(7/5) Phòng B2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 + Thứ 3: 14h00 - 17h00 Thứ Năm(7/5) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00+ Thứ 4: 15h00 - 17h00 (Luyện đề) Thứ Năm(7/5) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 + Thứ 4: 15h00 - 17h00 (Luyện đề) Thứ Sáu(8/5) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 + Thứ 6: 15h00 - 17h00(Luyện đề) Thứ 7(9/5) Phòng B4
11 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3 + 5: 14h00 - 15h30 (Học chương trình lớp 12) Thứ Năm(7/5) Phòng A1
11 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3 + 7: 9h30 - 11h00 (Học chương trình lớp 12) Thứ 7(9/5) Phòng A1
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Truy cập: Free Web Counter
  • Online :1