Khối : Môn : Giáo viên :
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
12 TOÁN Thầy Trịnh Việt Anh Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Hai(0/0) Phòng B6
12 ĐỊA Thầy Vũ Thành Trung Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B6
12 TOÁN Thầy Chu Minh Thành Thứ 4+7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(14/3) Phòng B5
12 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B3
12 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h30 Thứ Hai(0/0) Phòng B3
12 SỬ Cô Vũ Thị Hằng Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(12/3) Phòng A3
12 SỬ Cô Vũ Thị Hằng Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(0/0) Phòng A3
12 SỬ Cô Vũ Thị Hằng Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Hai(0/0) Phòng B5
12 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B1
12 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B1
12 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(0/0) Phòng A2
12 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 4+7: 17h30 - 19h30 Thứ Hai(0/3) Phòng A2
12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4+7: 17h30 - 19h00 Thứ 7(17/3) Phòng B4
12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B4
12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa Chủ nhật: 17h30 - 21h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B6
11 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B3
11 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 7: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(0/0) Phòng B1
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

" frameborder="0" allowfullscreen>

Fanpage Luyện thi Hải Phòng