Khối : Môn : Giáo viên :
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
12 + 13 TOÁN Thầy Trịnh Việt Anh Thứ 4+7: 19h30 - 21h00 Thứ 7(2/7) Phòng B2
12 + 13 ĐỊA Cô Nguyễn Mai Vân Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(18/7) Phòng A3
12 + 13 ĐỊA Cô Nguyễn Mai Vân Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(19/7) Phòng A2
12 + 13 TOÁN Thầy Chu Minh Thành Thứ 4+7: 19h30 - 21h00 Thứ 7(9/7) Phòng B6
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Năm(21/7) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 Thứ Ba(19/7) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(19/7) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2+5: 19h30 - 21h00 (Đang học ứng dụng ĐH khảo sát HS) Thứ Hai(4/7) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh CN: 8h00 - 11h00 (Đang học ứng dụng của ĐH khảo sát HS) Chủ Nhật(3/7) Phòng B3
12 + 13 SỬ Cô Vũ Thị Hằng Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(18/7) Phòng B6
12 + 13 SỬ Cô Vũ Thị Hằng CN: 17h30 - 21h00 Chủ Nhật(31/7) Phòng B6
12 + 13 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (lực và năng lượng trong DĐĐH của con lắc lò xo) Thứ Ba(5/7) Phòng B5
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 Thứ Sáu(12/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Nguyễn Văn Nghị CN: 17h30 - 21h00 (Lực và năng lượng trong DĐĐH của con lắc là xo) Chủ Nhật(3/7) Phòng B5
12 + 13 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 4+7: 17h30 - 19h00 (Lực và năng lượng trong DĐĐH của con lắc lò xo) Thứ Tư(6/7) Phòng B5
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 2 + 5: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(11/7) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Năm(11/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 4+7: 19h30 - 21h00 Thứ 7(13/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(3/7) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 2 + 5: 19h30 - 21h00 (Đang học hệ lò xo, DĐ tắt dần & Con lắc đơn) Thứ Hai(4/7) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đang học hệ lò xo, DĐ tắt dần & Con lắc lò xo) Thứ Ba(5/7) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 4 + 7: 19h30 - 21h00 (Đang học hệ ló xo DĐ tắt dần & và con lắc đơn) Thứ Tư(6/7) Phòng A3
12 + 13 Thầy Đinh Hồng Tiệp CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(3/7) Phòng B4
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(3/7) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ 7(16/7) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Năm(14/7) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(25/7) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(3/7) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3+6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(26/7) Phòng B1
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 6: 14h00 - 17h00 Thứ Sáu(17/6) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 8h00 - 11h00 Chủ Nhật(3/7) Phòng B2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết CN: 8h00 - 11h00 Chủ Nhật(11/9) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(13/7) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 Thứ Ba(12/7) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(4/7) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(4/7) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 Thứ Sáu(8/7) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 Thứ Năm(14/7) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4+7: 19h30 - 21h00 Thứ 7(16/7) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 2 + 5: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(29/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 Thứ Ba(30/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(31/8) Phòng B4
11 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 Thứ Sáu(19/8) Phòng B6
11 TOÁN Thầy Chu Minh Thành CN: 8h00 - 11h00 Chủ Nhật(3/7) Phòng B6
11 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Năm(14/7) Phòng B5
11 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 4+7: 19h30 - 21h00 Thứ 7(16/7) Phòng B5
11 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ CN: 8h00 - 11h00 Chủ Nhật(3/7) Phòng A3
11 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 3+6: 19h30 - 21h00 Thứ Ba(5/7) Phòng A3
11 Thầy Đinh Hồng Tiệp Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ 7(2/7) Phòng B2
11 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 7: 19h30 - 21h00 Thứ 7(16/7) Phòng B1
11 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4: 19h30 - 21h00 Thứ Tư(20/7) Phòng B1
11 HÓA Thầy Nguyễn Thành Nam Thứ 2+5: 17h30 - 21h00 Thứ Hai(25/7) Phòng B2
10 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 4+7: 19h30 - 21h00 Thứ Tư(14/9) Phòng B3
10 Thầy Nguyễn Văn Nghị CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(11/9) Phòng B5
10 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 17h30 - 21h00 Chủ Nhật(18/9) Phòng B1
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
12 + 13 SỬ Cô Vũ Thị Hằng CN: 17h30 - 21h00 Chủ Nhật(31/7) Phòng B6
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 Thứ Sáu(12/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 Thứ Năm(11/8) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 4+7: 19h30 - 21h00 Thứ 7(13/8) Phòng A1
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết CN: 8h00 - 11h00 Chủ Nhật(11/9) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 2 + 5: 19h30 - 21h00 Thứ Hai(29/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 Thứ Ba(30/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 Thứ Tư(31/8) Phòng B4
11 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 Thứ Sáu(19/8) Phòng B6
10 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 4+7: 19h30 - 21h00 Thứ Tư(14/9) Phòng B3
10 Thầy Nguyễn Văn Nghị CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(11/9) Phòng B5
10 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 17h30 - 21h00 Chủ Nhật(18/9) Phòng B1


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

Facebook Luyện thi Hải Phòng