Khối : Môn : Giáo viên :
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
12 + 13 ĐỊA Cô Nguyễn Mai Vân Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Luyện đề cho kỳ thi THPTQG) Thứ Tư(11/5) Phòng A3
Lớp 10 lên lớp 11 TOÁN Cô Hoàng Thị Ninh Thứ 2+6: 17h30 - 19h00 Thứ Hai(16/5) Phòng B5
12 + 13 ĐỊA Cô Nguyễn Mai Vân Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Luyện đề cho kỳ thi THPTQG) Thứ Năm(12/5) Phòng A2
12 + 13 ĐỊA Cô Nguyễn Mai Vân Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Luyện đề cho kỳ thi THPTQG) Thứ Ba(10/5) Phòng B2
Lớp 10 lên lớp 11 TOÁN Thầy Chu Minh Thành CN: 8h00 - 11h00 (Đang học) Chủ Nhật(8/5) Phòng B5
12 + 13 TOÁN Thầy Chu Minh Thành Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 (Đang học) Thứ Ba(12/1) Phòng B2
12 + 13 TOÁN Thầy Chu Minh Thành CN: 14h00 - 17h00 (Đang học) Chủ Nhật(19/7) Phòng B4
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4+7: 17h30 - 19h00 (Đang học) Thứ 7(22/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh CN: 17h30 - 21h00 (Luyện đề) Chủ Nhật(6/3) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 5: 14h00 - 17h00 (Luyện đề) Thứ Năm(7/4) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Đang học) Thứ Hai(14/9) Phòng B3
Lớp 11 lên lớp 12 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 2 + 5: 19h30 Thứ Hai(9/5) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đang học) Thứ Ba(13/10) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 (Đang học) Thứ Ba(13/10) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh Thứ 4 + 7: 19h30 - 21h00 (Đang học) Thứ Tư(5/8) Phòng B3
12 + 13 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh CN: 14h00 - 17h00 (Đang học) Chủ Nhật(2/8) Phòng B3
12 + 13 SỬ Cô Vũ Thị Hằng CN: 17h30 - 21h00 + CN: 8h00 - 11h00 (Luyện bộ đề) Thứ 7(4/6) Phòng A1
Lớp 11 lên lớp 12 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Bắt đầu học chương trình lớp 12) Thứ Ba(10/5) Phòng A2
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3 + 6: 19h30 (Đang học) Thứ Ba(10/5) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 4+7: 17h30 - 19h00 (Đang học) Thứ Tư(11/5) Phòng A1
Lớp 11 lên lớp 12 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Bắt đầu học chương trình lớp 12) Thứ 7(7/5) Phòng B5
Lớp 11 lên lớp 12 Thầy Nguyễn Văn Nghị Thứ 3: 14h00 - 17h00 (Bắt đầu học chương trình lớp 12) Thứ Ba(24/5) Phòng B5
Lớp 11 lên lớp 12 Thầy Nguyễn Văn Nghị CN: 17h30 - 19h00 (hệ thống hóa kiến thức thi ĐH từ lớp 10) Chủ Nhật(8/5) Phòng B5
Lớp 11 lên lớp 12 Thầy Nguyễn Văn Nghị CN: 19h30 - 21h00 (Bắt đầu học chương trình lớp 12) Chủ Nhật(8/5) Phòng B5
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 5: 14h00 - 17h00 (Luyện đề) Thứ Năm(7/4) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 2 + 5: 19h30 (Đang học) Thứ 7(14/5) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 4 + 7: 19h30 (Đang học) Thứ Tư(11/5) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 2+5: 17h30 - 19h00 (Đang học) Thứ Hai(9/5) Phòng B5
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đang học Giao thoa sóng ánh sáng) Thứ Ba(15/9) Phòng A1
12 + 13 Thầy Phạm Văn Công CN: 14h00 - 17h00 (Đang học) Chủ Nhật(15/5) Phòng A1
Lớp 11 lên lớp 12 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 4 + 7: 19h30 - 21h00 (Đang học) Thứ Tư(4/5) Phòng A3
Lớp 11 lên lớp 12 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 Thứ Ba(17/5) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 2 + 5: 15h30 - 17h00 + CN: 8h00 - 11h00 Thứ Năm(5/5) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 + CN: 14h00 - 17h00 Thứ Sáu(6/5) Phòng A3
12 + 13 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 + CN: 17h30 - 21h00 Thứ 7(7/5) Phòng A3
Lớp 11 lên lớp 12 Thầy Nguyễn Hữu Nam Thứ 2 + 5: 19h30 - 21h00 Thứ Năm(5/5) Phòng A3
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 17h30 - 19h00 (Đang học Nhôm) Chủ Nhật(9/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 8h00 - 11h00 (Đang học) Chủ Nhật(13/9) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2: 14h00 - 17h00 (Luyện đề đạt 7 - 9 điểm) Thứ Hai(16/5) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4: 14h00 - 17h00 (học Vô cơ) Thứ Tư(9/3) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 5: 14h00 - 17h00 (Luyện đề đạt 7- 9 điểm) Thứ Năm(5/5) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 14h00 - 17h00 (Luyện đề) Chủ Nhật(3/4) Phòng A2
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3: 14h00 - 17h00 (Luyện đề đạt 7 - 9 điểm) Thứ Ba(17/5) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đang học Nhôm) Thứ Ba(15/9) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4 + 7: 19h30 - 21h00 (Đang học Nhôm) Thứ 7(8/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Đang học Nhôm) Thứ Hai(14/9) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 2 + 5: 19h30 (Đang học Nhôm) Thứ Năm(6/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 3 + 6: 19h30 (Đang học Nhôm) Thứ Sáu(7/8) Phòng B1
12 + 13 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Đang học Nhôm) Thứ Tư(16/9) Phòng B1
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 7: 14h00 - 17h00 (Luyện đề) Thứ 7(21/5) Phòng B2
Lớp 11 lên lớp 12 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 6: 14h00 - 17h00 Thứ Sáu(20/5) Phòng B2
Lớp 11 lên lớp 12 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 3: 14h00 - 17h00 Thứ Ba(24/5) Phòng B2
12 + 13 SINH Cô Vũ Thị Tâm Thứ 2 + 6: 14h00 - 17h00 Thứ Hai(16/5) Phòng B4
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 5: 14h00 - 17h00 (Lý thuyết + Luyện đề) Thứ Năm(19/5) Phòng B4
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Lý thuyết + Luyện đề) Thứ Hai(9/5) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên Thứ 2 + 5: 19h30 (Luyện đề) Thứ Năm(6/8) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 8h00 - 11h00 (Bài tập + Luyện đề) Chủ Nhật(8/5) Phòng B2
12 + 13 SINH Thầy Đỗ Danh Kiên CN: 14h00 - 17h00 (Luyện đề) Chủ Nhật(23/8) Phòng B2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết CN: 8h00 - 11h00 + Thứ 4: 14h00 - 17h00 (Luyện đề phần đọc hiểu và phần làm văn) Thứ Tư(1/6) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 4 + 7: 19h30 - 21h00 + Thứ 3: 14h00 - 17h00 ((Luyện đề phần đọc hiểu và phần làm văn)) Thứ Ba(31/5) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 + Thứ 5: 14h00 - 17h00(Luyện đề phần đọc hiểu và phần làm văn) Thứ Năm(2/6) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 + Thứ 7: 14h00 - 17h00 (Luyện đề phần đọc hiểu và phần làm văn) Thứ 7(4/6) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 19h30 - 21h00 + Thứ 6: 14h00 - 17h00 (Luyện đề phần đọc hiểu và phần làm văn) Thứ Sáu(3/6) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa Thứ 2 + 5: 19h30 - 21h00 + Thứ 7: 14h00 - 17h00 (Dạy cấp tốc toàn bộ chương trình) Thứ 7(21/5) Phòng B5
Lớp 11 lên lớp 12 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa Thứ 4+7: 19h30 - 21h00 Thứ Tư(18/5) Phòng B5
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung CN: 8h00 - 11h00 (Đang học Ngữ pháp) Chủ Nhật(11/10) Phòng A1
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung CN: 17h30 - 21h00 (Ôn Ngữ pháp) Chủ Nhật(6/3) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Thị Hòa Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 + Thứ 7: 14h00 - 17h00 (Dạy cấp tốc toàn bộ chương trình) Thứ 7(21/5) Phòng B5
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3: 14h00 - 15h30 (Dạy làm bài tập tự luận) Thứ Ba(24/5) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 5: 14h00 - 15h30 (Dạy làm bài tập tự luận) Thứ Năm(26/5) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 (Luyện đề) Thứ Hai(14/9) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 2 + 5: 19h30 (Đang học) Thứ Hai(14/9) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3 + 6: 17h30 - 19h00 (Đang học) Thứ Sáu(7/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 (Luyện đề) Thứ Ba(15/9) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4 + 7: 17h30 - 19h00 (Đang học) Thứ Tư(5/8) Phòng B4
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 4 + 7: 19h30 - 21h00 (Luyện đề) Thứ Tư(5/8) Phòng B4
11 TOÁN Thầy Phạm Huy Điệp Thứ 5: 17h30 - 19h00 Thứ Năm(3/12) Phòng A1
11 TOÁN Thầy Phạm Huy Điệp Thứ 6: 17h30 - 19h00 Thứ Sáu(4/12) Phòng A3
11 TOÁN Thầy Phạm Văn Mạnh CN: 8h00 - 11h00 (Đang học) Chủ Nhật(9/8) Phòng B3
11 Lớp chất lượng cao CN: 14h00 - 17h00 Chủ Nhật(13/12) Phòng A2
11 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 14h00 - 15h30 (Đang học) Chủ Nhật(16/8) Phòng B1
10 HÓA Thầy Nguyễn Văn Dưỡng CN: 15h30 - 17h00 (Đang học) Chủ Nhật(11/10) Phòng B1
Khối Môn Giáo viên giảng dạy Thời gian học Khai giảng Địa điểm
12 + 13 SỬ Cô Vũ Thị Hằng CN: 17h30 - 21h00 + CN: 8h00 - 11h00 (Luyện bộ đề) Thứ 7(4/6) Phòng A1
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết CN: 8h00 - 11h00 + Thứ 4: 14h00 - 17h00 (Luyện đề phần đọc hiểu và phần làm văn) Thứ Tư(1/6) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 4 + 7: 19h30 - 21h00 + Thứ 3: 14h00 - 17h00 ((Luyện đề phần đọc hiểu và phần làm văn)) Thứ Ba(31/5) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 3 + 6: 19h30 - 21h00 + Thứ 5: 14h00 - 17h00(Luyện đề phần đọc hiểu và phần làm văn) Thứ Năm(2/6) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 17h30 - 19h00 + Thứ 7: 14h00 - 17h00 (Luyện đề phần đọc hiểu và phần làm văn) Thứ 7(4/6) Phòng A2
12 + 13 VĂN Thầy Nguyễn Đức Quyết Thứ 2 + 5: 19h30 - 21h00 + Thứ 6: 14h00 - 17h00 (Luyện đề phần đọc hiểu và phần làm văn) Thứ Sáu(3/6) Phòng A2
12 + 13 TIẾNG ANH Cô Nguyễn Kim Dung Thứ 5: 14h00 - 15h30 (Dạy làm bài tập tự luận) Thứ Năm(26/5) Phòng B4


ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM

VIDEO

Facebook Luyện thi Hải Phòng